top of page

Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov je vecou dôvery a vaša dôvera a ochrana vášho súkromia sú pre nás dôležité. Preto vám nižšie prinášame informácie o ochrane údajov ako aj o spracúvaní osobných údajov v našom online obchode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej GDPR) a zákon zo dňa 10.05.2018 o ochrane osobných údajov (Z.z.2018.1000).

Prosíme, aby ste si pozorne prečítali naše pravidlá ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, týkajúce sa pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na info@michaelasykorova.sk.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Súbory cookies

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Z pohľadu doby uchovania cookies ide o:

  • Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

  • Perzistentné cookies –  zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Účel použitia cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do nasledovných oblastí použitia:

  • Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú najmä pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

  • Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť efektivitu celého nášho systému.

  • Funkčné cookies –  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

  • Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami. Tieto súbory cookies môžu byť na našich webových stránkach nastavené nami alebo našimi partnermi, aby vám zobrazovali relevantný obsah / reklamu na webových stránkach (našich alebo webových stránkach tretích strán). S týmito informáciami vo všeobecnosti nie je možná priama identifikácia osoby, pretože sa používajú iba pseudonyme informácie o prehliadači a / alebo zariadení. Ak tieto cookies nepovolíte, dostanete menej relevantný obsah / reklamu prispôsobenú vašim záujmom. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

Ako uchovávame cookies

Táto webová stránka je hosťovaná na platforme Wix.com. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za firewallom.  

Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame alebo máme zákonnú povinnosť, aby sme ich aj naďalej uchovávali. 

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke ste podali podnet (prostredníctvom kontaktného formuláru), môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Čo zdielame s ostatnými

Tieto informácie budú zdielané s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú pri vykonávaní našich služieb vo vzťahu k Vám.

Google

Google Analytics je služba webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa cookies (textové súbory), ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania webových stránok a na vypracovanie správ o aktivite na stránkach. Google spracúva zhromaždené údaje pomocou „základnej verzie” Google Analytics výhradne v mene našej stránky a pre na účely. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas). Svoj súhlas s používaním Google Analytics môžete kedykoľvek odvolať.

Táto webová stránka využíva služby Google Ads/Google AdWords, Google Remarketing a Google Shopping. Google AdWords je reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Funkciu remarketingu používame ako súčasť služby Google AdWords. Vďaka tejto funkcii vám môžeme prezentovať reklamy v súlade s vašimi záujmami na iných stránkach v reklamnej sieti Google. Preto analyzujeme vaše správanie, ponuky, ktoré ste si prezerali pri vašom surfovaní po našom webe. Vďaka tomu vám môžeme zobraziť individualizované reklamy vo vyhľadávači Google tzv. „Google ads”, a to aj po vašej návšteve našej webovej stránky. Z toho dôvodu Google ukladá pri vašej návšteve služby Google alebo webových stránok v reklamnej sieti Google vo vašom prehliadači súbor cookie. Tento súbor sa používa na sledovanie návštev na webových stránkach. Cookie sa pritom používa na identifikáciu internetového prehliadača, nie na identifikáciu používateľa. Ďalšie spracovanie údajov, ako aj spracovanie údajov do spoločnosti Google, vykonáva Google ako jediný správca údajov. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky bude mať možnosť zasielať vám individualizovanú reklamu alebo rozhodnúť o tom, že takáto reklama vám nebude zaslaná. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas). Viac informácií nájdete na stránkach Google.

Facebook

S touto webovou stránkou je integrovaný pixel spoločnosti Facebook Ireland Limited (pixel neštandardných príjemcov stránky). Prostredníctvom tohto pixelu spoločnosť Facebook Ireland Limited zhromažďuje informácie o používaní tejto webovej stránky (napr. informácie o prezeraných výrobkoch). Tieto informácie možno priradiť k vašej osobe prostredníctvom ďalších informácií, ktoré o vás spoločnosť Facebook Ireland Limited ukladá, napr. v súvislosti s vašim účtom na sociálnej sieti „Facebook“. Na základe informácií, zhromaždených pomocou pixelu, môže váš účet na Facebooku zobrazovať v našich ponukách reklamu súvisiacu s vašimi záujmami (retargeting). Informácie, zhromaždené prostredníctvom pixelu, môže tiež združiť spoločnosť Facebook Ireland Limited a môže ich použiť na svoje vlastné internetové účely, ako aj na reklamné účely tretích strán a to ako jediný správca údajov. Viac informácií nájdete na stránkach Facebook.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností.

V Bratislave, 1. januára 2022

bottom of page